Hva er Eldres

Hva er Eldres

Eldres avdeling i TIF startet opp i 1965. Etter hvert fikk avdelingen et fast mønster med medlemsmøter siste tirsdag i måneden utenom sommermånedene. Vi er ca. 100 medlemmer.  Programmet på møtene følger et fast mønster med et foredrag på ca. 45 min. så kaffepause med enkel servering og møtet avsluttes med utlodning av medbragte gevinster fra de frammøtte. Kaffepausen er kanskje den viktigste posten. 

Vi prøver også å være behjelpelige med diverse dugnader i klubben. Ellers er en del av oss med på eldretrening i Tjøllinghallen mandager og torsdager fra kl. 1030-1130. Etter trening har vi litt sosialt samvær over en kaffekopp og medbragtniste. I denne korona tiden har vi i stedet arrangert torsdagsturer utendørs. 

Høsten 2019 startet klubben opp med tilbudet «Tiffens’s lunchklubb» hvor det ble servert lunch til alle som ønsket fra kl. 1130.

Føler du at dette er ett tilbud som kunne passet for deg, eller har noen spørsmål? Ta kontakt på pthorva@online.no 

Velkommen til Tjølling IF Eldres