Idrettsmerkeprøver 2013

Idrettsmerkeprøver 2013

Idrettsmerkekomiteen som består av Lars Åge Hovland, Ingrid Hop og Kjell Skallist, har satt opp følgende ordning for avvikling av prøver til idrettsmerket i høst:

Hver tirsdag formiddag framover fra kl. 10.00 til kl. 12.00 vil Kjell være til stede og kontrollere.
Søndagene mellom 8.september til 27.oktober vil det også bli mulig å få målt resultat.
Frammøte mellom kl. 11.00 og 12.00. Da vil også Lars Åge og Ingrid kunne være med og betjene stoppeklokker og målebånd på noen av dagene.
For alle dagene gjelder det at merketakerne må melde fra senest dagen før, når de ønsker å bli kontrollert.

Idrettsforeningens trenere og lagledere oppfordres til å utfordre ungdom (fra 16 år) og voksne/foresatte til å ta idrettsmerket sammen som ramme rundt et fellesskap, det er mye latter og glede knyttet til utøvelsen av de ulike øvelsene innenfor hopp – kast – hurtighet – utholdenhet og spenst.

De mest aktuelle øvelsene å få testet er:

Hurtighet: 60 m løping evnt. 400 m sykling på bane
Utholdenhet: 2000 m sykling, 1000 m gang, 1000 m løp
Spenst: lengde uten tilløp
Kast: liten ball, kule, slengball

Vi kan også måle andre øvelser om ønskelig!

Hvis ingen av disse tidene passer, ring likevel en av oss for å gjøre en avtale.
Lars Åge har tlf. 33 19 36 53
Ingrid har tlf. 45 29 96 37
Kjell har tlf. 33193286 og mobil: 97 16 42 99


Krav i forskjellige øvelser.

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg