Kontigent og treningsavgift

Vi spiller sammen

Kontigent og treningsavgift

I Stag betaler man kontingent til Stags hovedforeningen og treningsavgift til de ulike gruppene. Dersom det er 3 eller flere medlemmer i familien kan det betales familiekontingent. Da er alle i familien medlemmer i klubben og kan f eks stemme ved årsmøtene.

Kontingenten dekker i hovedsak leie og drift av Grophallen, Stag-banen, klubbhuset, kunstgressbaner og Stavernhallen. Treningsavgifter som dekker blant annet treningsutstyr, drakter, turneringer og trenere.

Kontingent:
Kr. 750.- pr. år (alle over 6 år)
Kr. 450.- pr. år for barn under 6 år.
Kr. 1600.- pr. år familierabatt ved 3 eller flere medlemmer innen samme familie
Kr. 300,- pr. år for støttemedlemmer
Innmelding i 2. halvår gir halv kontingent.
Til idrettsforbundene må det også løses lisens. For håndball og turn betales dette av den enkelte til forbundet, mens det for fotball betales av fotballgruppa.

Denne forfaller normalt i oktober (faktura sendes ut). Treningsavgiften dekker blant annet utgifter til turneringer, trenere og treningsutstyr.

Treningsavgifter sesongen 2019/2020:

 • 7 år kr 650,-
 • 8 år kr 750,-
 • 9 – 12 år kr 1000,-
 • 13 – 16 år kr 1300,-
 • Over 16 år kr 1600,-

Alle må være medlemmer og dermed betale 750 kr til Spkl Stag. I STAG finnes det ordning med familierabatt på 1600,-

Lisens til håndballforbundet
Lisens betales fra og med det året man fyller 13 år og er pliktig for spillere og dommere. Det året man fyller 13 betaler man redusert lisens. Lisensen må betales med KID-nr for å bli registrert og det første året får man KID-nr av oppmann eller sportsutvalget. I lisensen ligger det også en forsikringspremie.

Mer informasjon på www.handball.no

Fotballgruppa fakturerer i mars og august. Kontingenten til hovedforeningen betales i sin helhet i mars. Kontingenten er delt i 2 like summer. Et medlem som kun er medlem på høsten, betaler halv avgift til hovedforeningen.

Treningsavgiftene er som følger:

 • 5 år: Kr 0
 • 6 år: Kr 1065,-
 • 7 år: Kr 1065,-
 • 8 år: Kr 1220,-
 • 9 – 12 år: Kr 1470,-
 • 13-16 år: Kr 1720,- + 110:- *
 • Junior inkl. forsikring kr 1720,- + 110:- *
 • Veteran og senior kvinner inkl. forsikring kr 1720,-
 • Senior herrer inkl. forsikring kr 2430,-

* Fra 2020 belastes spillere i ungdomsfotballen 13 tom 19 år 110 kr i forsikring. Avgiften kommer på  vårsesongen.

 

Treningsavgiftene til Stag Turn er delt inn i 2. Turn sender ut faktura for vår og høst semesteret.

Massepartier pr. semester :

 • Foreldre /Barn 1-3år I – Loftet (Onsdag 17.00-17.45)kr 550,00
 • Foreldre/Barn 1-3år II – Loftet (Torsdag 17.00-17.45) kr 550,00
 • Gutter / Jenter 4år (2015)- SalTo (Onsdag 17.00-18.00)kr 650,00
 • Gutter / Jenter 5år (2014) – SalTo(Torsdag 17.00-18.00)kr 650,00
 • Gutter / Jenter 6år (2013) – SalTo (Torsdag 18.00-19.00)kr 650,00
 • Gutter / Jenter 7år (2012) – SalTo (Mandag 17.00-18.00)kr 650,00
 • Gutter / Jenter 8år (2011) – SalTo (Mandag 18.00-19.00)kr 650,00
 • Gutter / Jenter 9år (2010) – SalTo (Tirsdag 17.00-18.00)kr 650,00
 • Gutter / Jenter 10år (2009) – SalTo (Tirsdag 18.00-19.00)kr 650,00
 • Gutter/Jenter 11år (2008) SalTo (Tirsdag 19.00-20.00)kr 650,00
 • Gutter 12år (2007) – SalTo (Onsdag 18.00 – 19.00)kr 650,00
 • Jenter 12år (2007) – SalTo (Torsdag 19.00-20.00)kr 650,00
 • Jenter 13år (2006) – SalTo (Mandag 19.00-20.00)kr 650,00
 • Gutter 13,14 og 15år (2004/2005/2006) – SalTo (Onsdag 19.00-20.00)kr 650,00
 • Jenter 14 og 15år ( 2004/ 2005) – SalTo (Mandag 20.00-21.00)kr 650,00
 • Old Stars/Ungdomsparti, Fra 16 år – SalTo (Tirsdag 20.00-21.00)kr 650,00
 • Åpent Parti Gutter/Jenter ,2010 og eldre – SalTo (Fredag 17.00-18.00) kr 650,00
 • Damer Step/Styrke- Loftet (Mandag 18.30-20.00)kr 650,00
 • Damer mosjon – Loftet (Onsdag 18.00-19.00)kr 650,00
 • Damer step /styrke- Loftet (Onsdag 19.00-20.00kr 650,00

VENTELISTE kr 25,00

Aspirant/rekrutt kr 1500.- pr. semester
Junior/senior kr 2000.- pr. semester