Allis

Allis

Allis er aktiviteter for barn fra 2 – 7 år. Det er variert trening hvor fokuset er på mestring, lek og bevegelse. Noe av grunntanken til allis er å sørge for at barn gis et bredt og variert tilbud i sine første aktive år slik at de har en positiv og åpen innstilling til idrett før de går over til spesialisering i senere alder.

Folder Allis 2023-2024.

Allis høsten/våren 2023/2024

Allis starter opp igjen i uke 36 

Tirsdager kl. 17.00-18.00 4-åringer (født 2019)

Tirsdager kl. 18.00-19.00 5-åringer (født 2018)

Torsdager kl. 17.15-18.00 Miniallis, 2- og 3-åringer (født 2020 og 2021)

Torsdager kl. 14.45-15.45 Allis i SFO tiden (1. og 2. klasse) Du trenger ikke gå på SFO for å delta, møt opp i gymsalen.

Treningene er i gymsalen på Tjodalyng skole. Velkommen til trening for nye og «gamle» deltagere!