Kontigenter og årsavgifter

Kontigenter og årsavgifter
Aktivitet
Alder
Medlemskontigent
Aktivitetskontigent
Allidrett
Allidrett
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Aktiv
Støttemedlem
2-3 år
4-5 år
6-7 år
8-12 år
13-15 år
16+ år
Oldboys
250,-
250,-
450,-
900,-
900,-
900,-
900,-
450,-
650,-
950,-
1150,-
1200,-
1500,-
1700,-
1000,-

Medlems- og aktivitetskontingenten blir slått sammen og fakturert to ganger i året, vår/høst.
Man betaler ikke mer om man driver med flere idretter.

Velkommen som medlem!