Tifs lov

Klubben A til Å

Tjølling IF fra A til Å

Tjølling IF fra A til Å er et oppslagsverk for deg som trener/lagleder og medlem i Tjølling IF. Her finnes nedfelte retningslinjer som gjør at det praktiske kan løses enkelt og i tråd med klubbens rammer og forpliktelser. Samtidig skal den sikre at det er kontinuitet og forutsigbarhet i den daglige driften.

Tjølling IF fra A til Å er laget av styre etter innspill fra trenere, ledere, spillere, foreldre og andre i klubben. Sammen med sportsplan skal den benyttes for å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. Vi er alle klar over at en plan er lite verdt før den praktiseres i aktivitet.

Tjølling IF fra A til Å revideres årlig for til enhver tid å være oppdatert i henhold til kunnskap, erfaring og retningslinjer.

Vi har tre ansatte i klubben med følgende stillings prosent: daglig leder 50%, banemann 60%
og renholder 40%. Henvendelse til klubben gjøres til klubbkontoret, info finnes i fanen «kontakt oss»

Avfall kastes i containerne som er plassert ved klubbhytta og hallen. Nøkler til disse finnes i
kioskskrinet.

Ballbingen utenfor klubbhytta skal legge til rette for uorganisert trening for yngre spiller og disse har
forkjørsrett på dette området. Organisert trening skal kun skje etter avtale med klubbkontoret og på
en måte at det ikke hindrer uorganisert lek.

Ballpumper finnes i gangen på klubbhytta og vaskerommet i Tjøllinghallen.

Banken til Tjølling IF er www.larvikbanken.no

Barneidrettsansvarlig i klubben er Monica Solveig Engebretsen.

Beachbanen stod klar i 2016 og ligger ved siden av Tjøllinghallen. Denne bookes på klubbkontoret og kan også leies etter avtale.

Båre, klubben disponerer en egen båre som henger over hovedinngangen på klubbhytta.

Cupdeltagelse i utlandet kan ikke gjøres før spillerne er 11 år, dette er bestemmelser som kommer fra våre forbund.

Dommeransvarlig i håndballen er Trude Marthinsen og i fotballen er det Håvard Gulliksen.

Dommergarderober finnes både på klubbhytta og i Tjøllinghallen, fairplay ansvarlig viser vei.

Dommeroppgjør fås når regning på mail er sendt til leder@tjollingif.no

Drakter – Tjølling If spiller sine kamper i sort shorts og hvit drakt samt borte drakt som er sort.

Dugnader må til for å drifte klubben. Det er behov for kiosk/billettvakter ved arrangementer samt noen til å sitte i sekretariatet under håndballkampene. Klubben drifter også Bjønneskiosken som
holder åpen fra midten av juni til midten av august. Her blir vakter tildelt utvalgte lag. I tillegg blir beachbanen rigget vår og høst.

Fairplay, Tjølling IF er en av Fairplay-klubben til Vestfold fotballkrets. Dette verdiarbeidet brukes både i form av profilering på anlegget og i måten vi opptrer på og utenfor banene.

Flomlys på fotballbanen skal kun brukes når det mørkner, og slukkes etter siste trening.

Garderober finnes både i Tjøllinghallen og klubbhytta, det er fire garderober begge steder. Alle trenerne er utstyrt med nøkkel og står ansvarlig ved bruk. Rydding og slukking av lys gjøres både i gjesters og egen garderobe etter bruk og er trener/lagleders ansvar.

Grasrotandelen er et viktig bidrag til klubben. Det er en samarbeidsavtale med Norsk Tipping, og det er enkelt å bytte til klubben i vårt hjerte på Norsk Tippings app.

Handicap toaletter finnes det ett av i Tjøllinghallen og to på klubbhytta.

Hjemmeside: følg oss på vår flotte nye side www.tjollingif.no

Hjertestarter finnes både i Tjøllinghallen og på klubbhytta. Begge er plassert rett på innsiden av døra.

Innbytterboksene ved fotballbanen skal alltid ryddes og holdes ved like slik at de er klare for de neste lagene.

Innkjøpsansvarlig i klubben er Jon Atle Korslund. Er det noe du savner i kiosken, eller lurer på i andre sammenhenger ta kontant med han på arrangement@tjollingif.no Alle innkjøp i klubben skal gjøres etter avtale med han.

Kampur på fotballbanen ble installert i 2020, kampuret og bruksanvisning finnes på kontoret på klubbhytta. Kampuret i Tjølling hallen finnes i skapet på midten av banen, nøkkelen til døra er i samme rom som kompressoren, oppe på den ene trebjelken.

Kiosker finnes det tre av på anlegget. En kiosk ved siden av klubbhytta, en i andre etasje i Tjøllinghallen og en i første etasje. Kiosken ved klubbhytta drives på dugnad av fotballen og kiosken i andre etasje i Tjøllinghallen av håndballen. Kiosken i første etasje i hallen er kun åpen under beacharrangement.

Klubbantrekk tildeles alle trenerne i Tjølling IF. Ved oppstart får alle utdelt jakke og genser fra Nike som skal brukes under hver kamp. Vi ønsker å fremstå profesjonelt både i antrekk og oppførsel.

Klubbhytta kan brukes til samlinger for lag, til foreldremøter eller leies til sosiale formål. Men all bruk av hytta må bookes på forhånd på klubbkontoret.

Klubbkontoret administrerer all virksomhet på klubbens anlegg. Kontoret er åpent mandag og
torsdag kl. 0830 -1530 og ellers ved behov.

Kontingent går til drift av anlegget og kommer medlemmene til gode.

Kunstgressbaner, Tjølling IF har to kunstgressbaner, en 11’ og en 7’.

Lagskasse kan alle lag ha, men de skal opprettes gjennom klubbkontoret. Etter lov fra NIF er det
ulovlig å opprette en lagskasse på en privatperson

Linjeflagg til fotballbanen henger på veggen i lang gangen på klubbhytta.

Lotteri, hvis et lag arrangerer lotteri skal klubbkontor informeres.

Materialforvalter i klubben er Bernt Olav Kristiansen, alt av materiell fås av han. Alt kjøp på regning mellom Sport1 skal gå gjennom han.

Møterom finnes både på klubbhytta og i hallen, booking av disse gjøres på klubbkontoret.

Mål som flyttes skal settes tilbake på plass etter bruk. Dette gjelder både hallen og banen.

Nøkler deles ut til maks to stk. pr lag. All utlevering går gjennom klubbkontoret og ingen tillates å kopiere nøkler på egenhånd.

Opprydding – ved bruk av anlegget er det viktig at alle rydder etter seg. Dette bidrar til en god
holdning for alle. Det er hyggelig og komme til ett ryddig og pent anlegg.

Parkering skjer på parkeringsplass, parkering i rundkjøring og innenfor oppmerket området er ikke tillatt.

Politiattest – alle som skal trene, delta under trening eller på annen måte være sammen med barn må ha politiattest. Ta kontakt på leder@tjollingif.no så fås vedlegget til søknaden på mail. Det er treners oppgave å passe på at ingen blir inkludert i laget før dette er på plass.

Regnskapsføring – Tjølling IF benytter Total-Økonomi AS til føring av sitt regnskap.

Reklameskilt kan settes opp mot avtale som skrives med daglig leder. Reklameskilt lages på oppdrag av vår samarbeidspartner Kursiv AS.

Søppelkasser er satt rundt om på anlegget og skal benyttes. I Tjølling IF rydder vi etter oss.

Sponsorer – all sponsorjakt i Tjølling IF skal avklares med klubbkontoret. Alle som allerede er sponsorer av klubben kan ikke brukes til lag uten avklaring først.

Styret er valgt på årsmøtet og styrer klubben etter vedtektene.

Tillitsvalgte – alle styremedlemmer, trenere og lagledere som står oppsatt i klubbens oversikt er å regne som tillitsvalgte. Disse plikter å representere klubben utad etter klubbens verdier og retningslinjer. Disse punktene står nedfelt i Sportsplan, Tjøllings verdigrunnlag & Tjøllings lov.

Treningstider tildeles etter ønske fra trener, og etter avtale mellom leder fotball/håndball/allis.
Treningstidene skal ikke krasje mellom fotball – håndball eller allis så de ødelegger for hverandre.

Vipps – Tjølling IF tar imot vipps i tillegg til betalingsterminal og kontanter. Følgende vipps nummer
finnes i klubben:

- Fotball kiosk 99690

- Håndball kiosk 99688

- Inngang hall 569521

- Bjønneskiosken 569520

- Materiell salg 74346

Årsmøte arrangeres hvert år på klubbhytta innen utgangen av mars. Møtet blir annonsert på klubbens hjemme- og facebookside.

Årsrapport for hvert lag skal sendes inn i god tid før årsmøtet. Årsrapporten skal inneholde en kort avhandling over hva som har skjedd med laget i løpet av året.

Har du tips om punkter eller endringer som bør gjøres i vår klubbhåndbok fra A til Å? Ta kontakt på leder@tjollingif.no

Klikk på en av firkantene under når du skal bli medlem i SPKL STAG. Velg blant fotball, håndball og turn. Eller turn breddeparti.