Innkalling til årsmøte i Tjølling Idrettsforening 2020

Innkalling til årsmøte i Tjølling Idrettsforening 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Tjølling Idrettsforrening.
Årsmøtet avholdes mandag 9 mars kl. 1800 på klubbhytta.
Årsmøtepapirene finner du i artikkelen.

Årsmøtepapirene finner du her.

Saker som ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest søndag 23 februar til leder@tjollingif.no Det ønskes at vedlagte mal brukes.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tjollingif.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tjølling IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tjølling IF’s lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trude Marthinsen kontaktes på leder@tjollingif.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Tjølling IF 

2020 årsmøtet innkommene forslag mal 

2020 årsmøtet Innkalling 

2020 Årsmøtepapirene

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg