Innkalling til årsmøte i Tjølling Idrettsforrening 2024

Innkalling til årsmøte i Tjølling Idrettsforrening 2024

Innkalling til årsmøte i Tjølling Idrettsforrening 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Tjølling Idrettsforrening.

Årsmøtet avholdes torsdag 21 mars kl. 1800 på klubbhytta.

Saker som ønskes behandlet må sendes styret senest fredag 1. mars til leder@tjollingif.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.tjollingif.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tjølling IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tjølling IF’s lov. Ved spørsmål kan Trude Marthinsen kontaktes på leder@tjollingif.no


Velkommen!

Med vennlig hilsen

Styret i Tjølling IF

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg