Innkalling til årsmøte i Tjølling Idrettsforrening 2021

Innkalling til årsmøte i Tjølling Idrettsforrening 2021

NB!

Årsmøte er utsatt til mandag 7. juni kl 18:00, grunnet pågående pandemi.

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Tjølling Idrettsforrening.
Årsmøtet avholdes mandag 31. mai kl. 1800 på klubbhytta.

Saker som ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 17. mai til

leder@tjollingif.no Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest

én uke før årsmøtet på www.tjollingif.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tjølling IF i minst
én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine
økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og

forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.,
se Tjølling IF’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Trude Marthinsen kontaktes på

leder@tjollingif.no

Skjema for påmelding

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret i Tjølling IF

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg