Trenersamling med Rene Hake og Hallvard Thoresen på Løveskogen!

Trenersamling med Rene Hake og Hallvard Thoresen på Løveskogen!

Tirsdag 21 september var TIFs fotballgruppe vertskap for trenersamlingene med arbeidstittelen «En ny verden».Dette er trenersamlinger for alle fotballtrenere og ledere i Larvik som har som målsettingen å komme fram til en felles tenkning i forhold til trening, talentutvikling, arbeidsmåter og samarbeidformer mellom klubbene.

Programmet for kvelden besto av praktisk ledelse på treningsfeltet ved FC Twentes Rene Hake.
Rene Hake er manager for FC Twentes fotballakademi.
Han viste fram mange gode øvelser med TIFs G97-gutter og en sammensatt gjeng fra Fram og Nanset.

Etter dette var det forelesning i klubbhytta der Rene Hake presenterte den nederlandske modellen for talentutvikling med utgangspunkt i FC Twentes fotballakademi.

Del innlegg på Facebook

Facebook

Se andre innlegg