Endret utseende på hjemmesiden

Endret utseende på hjemmesiden