Årsmøte 2021 utsatt

Grunnet pågående pandemi er årsmøtet utsatt til mandag 7.juni kl 18:00